Info Farbe Name
C-Grad

VR-Grad

Sterne

Anz.
Routenbauer Datum
Pettersson 5+ 5+
5 (2) Tobias 03.06.22
Findus 8- 8-
5 (4) Tobias 03.06.22
Schlussmacher 7+ 7+
5 (1) Tobias 27.05.22
Es ist nur eine Phase, Hase 6- 6-
5 (2) Tobias 27.05.22
Tante Dete 9- 9-
5 (1) Tobias 20.05.22
Heidi 8+ 8+
5 (2) Tobias 20.05.22
Geißenpeter 6- 6-
5 (5) Tobias 20.05.22
Severus Snape 9- 9-
4 (3) Tobias 13.05.22
Dobby 6 6
5 (5) Tobias 13.05.22
R.J. Lupin 7 7
5 (6) Tobias 13.05.22