Info Farbe Name
C-Grad

VR-Grad

Sterne

Anz.
Routenbauer Datum
Gruppensieg? 6+ 6+
5 (4) Tobias 21.06.24
Erfolg ist kein Glück 7+ 7+
5 (6) Tobias 21.06.24
Major Tom 5 5
5 (7) Tobias 21.06.24
Friede 8-/8 8-/8
5 (9) Tobias 19.06.24
Freude 8-/8 8-
5 (10) Tobias 19.06.24
Eierkuchen 6 6
5 (6) Tobias 19.06.24
Gürtelrose 5+ 5+
5 (6) Tobias 17.06.24
Grüße nach Malle 8-/8 8
5 (6) Tobias 17.06.24
Plattendirettissima 7 7
5 (6) Tobias 17.06.24
Gruselig 6+/7- 7-
5 (6) Tobias 17.06.24